Klart det virker!

Sjekke eposten mens du venter på boarding? Samkjøre kalenderfunksjonen på mobil, hjemme-PC og jobb-laptop? Data og mobiltelefoni forenes mer og mer, og moderne teknologi åpner for nye og effektive måter å jobbe på.

Våre hovedprodukter er mobile løsninger som gir deg fullstendig mobilitet og sikkerhet også ved personlig informasjonsbehandling som f.eks. Office 365. Sammen med produkter fra anerkjente leverandører samt abonnementer og tjenester fra Telenor, utgjør våre løsninger en sikker mobil hverdag.

Med våre løsninger følger leveringsløfte KLART DET VIRKER – som omfatter sikkerhet, oppsett og support.